Her finner du en oversikt over kurs, konferanser og andre arrangementer. Klikk på lenkene for mer informasjon. Savner du noe? Tips oss gjerne!

 

APRIL

6.-8. april: Innføringskurs i montessoripedagogikk
Digitalt innføringskurs i montessoripedagogikk som passer for nye ansatte ved en montessoribarnehage og -skole, ledere, foresatte og andre interesserte. Arrangør er  Montessori Norge. Les mer og meld deg på her.

6. april: AMI Assistants Course 3-6 Online
Kurset gir en grundig innføring i montessoripedagogikken og behovene for aldersgruppen 3-6. Kurset egner seg svært godt for alle som jobber i en montessoribarnehage, men ikke er montessoripedagoger, foresatte etc. Arrangør er Montessori Institute i Praha. Les mer her.

9.-11. april: AMI Annual Global Meeting
AMIs årlige samling og konferanse. Mer informasjon om arrangementet kommer.

12.-18. april: Childhood Potential – Online Montessori Conference
Gratis, digital konferanse med over 40 ulike foredragsholdere. Les mer og meld deg på her.

12. april – 8. mai: Grunnkurs i montessoripedagogikk
Digitalt grunnkurs (også kalt assistentkurs) for ansatte ved montessoriskoler og -barnehager som ikke er montessoripedagoger.  Også aktuelt for ledere og foresatte som ønsker en grundig innføring i montessoripedagogikken. Les mer om kurset og meld deg på her.

15. april: Kurs for nybegynnere i IK-friskole
IK-friskole erstatter KFF-KSS, og er et system for internkontroll som pålagt i friskoleloven fra 1.1.2021. Du kan lese mer om kurs og påmelding her.

20. april – 27. mai: AMI Assistants Course 3-6 Online
Kurset gir en grundig innføring i montessoripedagogikken og behovene for aldersgruppen 3-6. Kurset egner seg svært godt for alle som jobber i en montessoribarnehage, men ikke er montessoripedagoger, foresatte etc. Arrangør er Maria Montessori Institute i London. Les mer her.

21. april – 22. mai: AMI Adolescent Introductory Workshop Online
Digitalt kurs fordelt på ni webinar som gir en grunnleggende innføring i montessoripedagogikk for unge i alderen 12 til 18 år. Kurset arrangeres av Maria Montessori Institute i London. Les mer og meld deg på her.

23. april: Montessori Norges landsmøte
På grunn av koronapandemien blir Montessori Norges landsmøte i 2021 arrangert digitalt. Påmelding her.

27. april – 21. mai: AMI Assistants Course 6-12 Online
Kurset gir en grundig innføring i montessoripedagogikken og behovene for aldersgruppen 3-6. Kurset egner seg svært godt for alle som jobber i en montessoribarnehage, men ikke er montessoripedagoger, foresatte etc. Arrangør er Montessori Institute i Praha. Les mer her.

 

MAI

4.-19. mai: Montessori for Ageing and Dementia
Flere steder i verden gjøres et banebrytende arbeid med montessoripedagogikk for eldre og demente. Kurset er digitalt og arrangeres av Maria Montessori Institute i London. Les mer og meld deg på her.

10.-30. mai: AMI Montessori 12-18 Orientation Certificate Course Online
Kurset gir en grunnleggende forståelse av montessoripedagogikken for aldersgruppen 12-18. Les mer her.

21.-22. mai: Montessori Europe Annual Congress Online 2021
Tema: Envisioning the Future Together. Mer informasjon kommer.

 

JUNI

21. juni: AMS videreutdanning for 3-6 og 6-12 på Hamar
Oppstart for 3-6- og 6-12-utdanning fra Duhovka Montessori Norway (AMS). Les mer her.

 

JULI

16. juli – 8. august: AMI Assistants Course 0-3 Online
Et assistentkurs gir en grunnleggende innføring i montessoripedagogikk for ulike utviklingstrinn. Kurset egner seg for alle som er tilknyttet en skole eller barnehage, men som ikke selv er montessoripedagoger. Kurset er digitalt og arrangeres av Montessori Institute i Praha. Les mer her.

 

AUGUST

2. august – 9. april: Foundations of Montessori Inclusion Course in Elementary Online
The Montessori Medical Partnership for Inclusion, in cooperation with the Hellbruegge Foundation (Europe), Loyola University and the Oregon Montessori Association are pleased to present an important professional development opportunity specifically designed for Montessori Elementary Guides. Begrenset antall plasser. Les mer her.

 

SEPTEMBER

10.-11. september: The 7th Nordic Montessori Conference i Bergen
Den nordiske montessorikonferansen som skulle vært arrangert i september 2020, blir nå arrangert i 2021. Mer informasjon om påmelding og program kommer.

 

OKTOBER

15.-17. oktober: Montessori Adolescent Practitioners Symposium – MAPS 2021
Online, internasjonal konferanse for lærere som jobber med aldersgruppen 12-18 i en montessoriskole. Les mer her.

23-24. oktober: International Congress 150° Anniversary of Maria Montessori birth i Roma
Internasjonal kongress som markerer at det er 150 år siden Maria Montessori ble født. Konferansen skulle blitt avholdt i 2020, men ble flyttet til 2021. Les mer her.

 

DESEMBER

13-19. desember: Global Montessori Games 2020 i Drammen
Heltberg Private Gymnas Drammen er vertskap når Global Montessori Games arrangeres for andre gang. Arrangement for elever fra 14 til 17 år, les mer om arrangementet og påmelding her.

 

2022

 

JULI

27-30. juli: 29th International Montessori Congress i Bangkok
Hvert fjerde år arrangeres det internasjonal montessorikongress med deltakere fra hele verden. Konferansen skulle ha blitt arrangert sommeren 2021, men er utsatt på grunn av covid-19. Arrangørene vil legge ut informasjon på denne nettsiden.