Like før skolestart arrangerer Montessori Norge ulike kurs for montessoriskolene.

14. august: Kurs i KFF-KSS med Helge Vatne
KFF-KSS er et forsvarlig system alle montessoriskoler kan bruke.

Les mer om kurset og påmelding her.

15. august: Styrekurs med Bjørn Bordwall
Kurs for styremedlemmer og daglig leder/rektor, og tar for seg lovverk friskolene må forholde seg til, vanlige problemstillinger og utfordringer, og rollefordeling og ansvar. Styrekurset er obligatorisk for nye skoler som starter opp høsten 2019.

Les mer om kurset og påmelding her.

16. og 17. august: Læreplankurs med Carla Foster
Læreplankurset er en innføring i hvordan jobbe med vår alternative og godkjente læreplan i henhold til prinsippene i montessoripedagogikken. Denne gangen vil kurset ta utgangspunkt i temaet språk for å konkretisere og vise eksempler.

Dag 1 av læreplankurset er obligatorisk for nye montessoriskoler som starter opp høsten 2019.

Les mer om kurset og påmelding her.