Lørdag 15. august holdt Montessori Norge et webinar for ansatte ved montessoriungdomsskoler om den reviderte Læreplan for montessoriskolen. Hilde Beate Tørnby, Karl Bruun og Liv Bjørkgård orienterte om endringer og ulike aspekter ved læreplanen for ungdomstrinnet.

Her kan du laste ned dokumentene som Karl Bruun delte under webinaret:

Her finner du presentasjonene som ble vist: