Et foreløpig utkast til revidert læreplan for montessoriskolen er nå sendt ut på høring til skolene som er medlem i Montessori Norge. Høringsfristen er 10. januar.

Det er viktig at dokumentene blir tilgjengelige for hele personalet. Dersom du er ansatt på en montessoriskole og ikke har fått tilgang til utkastene, kan du ta kontakt med oss. Ta gjerne også kontakt med oss dersom du har spørsmål om læreplanen eller høringen. Det er mulig å besvare høringen enkeltvis, men det vil være en fordel om skolene samkjører svar på vegne av sine ansatte.

Høringssvar kan sendes på epost til nina.johansen@montessorinorge.no

Vi ser fram til å få innspill og jobbe videre med læreplanen.