Landsmøte 2023

Påmeldingen til Montessori Norges landsmøte 21.-23. april er nå stengt. Ta kontakt dersom du likevel ønsker å delta.

Montessori Norge har landsmøte hvert andre år. På landsmøtet bestemmer medlemsskolene og -barnehagene hva forbundet skal jobbe med de neste to årene, og det blir valgt styremedlemmer og valgkomité.

I 2023 er Montessori Trøndelag vertskap for landsmøtet, og inviterer alle medlemsskoler og -barnehager til en begivenhetsrik helg 21.-23. april på historisk grunn på Stiklestad.

Sted: Scandic Stiklestad
Adresse: Stiklestad allé 350, 7656 Verdal
Dato: 21.-23. april 2023.

Foreløpig program


Fredag:

Mulighet for skole- og barnehagebesøk:
Helgådal Montessoriskole (kl. 8.00-14.00)
Markabygda Montessoriskole (kl. 8.15-13.45)
Steinkjer montessoriskole og montessoribarnehage (kl. 9.00-14.00)

Meld din interesse for å dra på skole- og barnehagebesøk i påmeldingsskjemaet. Når vi ser hvor mange som ønsker å dra på skole- og barnehagebesøk vil vi se om det er hensiktsmessig å arrangere felles transport.

ca. kl 17: Felles sosialt/faglig program

Felles tre-retters middag på Scandic Stiklestad.

Lørdag:
Kl. 9.30-16.00: Landsmøtesaker, inkludert lunsj

Felles landsmøtemiddag inkludert drikke til maten og underholdning: Gilde i Langhuset på Stiklastadir
Høvdingen Kolbjørn Gunnarsson inviterer til gildefest i langhuset på Stiklastadir. Her blotes det og ofres det til gudene som har gitt han en frisk og sterk sønn. Høvdingen viser sin storhet i form av en bugnende buffet med den tids varme og kalde retter, øl og vin i en eventyrlig atmosfære. Hans søster Inga er også kommet tilbake på gården og hjelper han denne kvelden, muligens har hun noe uoppgjort med sin bror. Varighet ca. 3 timer.

Søndag:
Ca. kl. 10: Omvisning på Stiklestad (med Stiklestad kirke, Olavsstøtta, amfiet og folkemuseet). Varighet 1-1,5 time.

Landsmøtesaker

Sakspapirer  blir sendt på epost til alle påmeldte senest 14 dager før landsmøtet. Derfor er det viktig at vi får epost til hver enkelt deltaker.

Har du en sak du ønsker at landsmøtet skal ta opp, kandidater til styret eller valgkomiteen? Da må du melde fra om dette innen de gitte fristene. Saker som skal behandles av landsmøtet må være sendt til sekretariatet senest to måneder før landsmøtet. For å være valgbare må kandidater til styret være meldt til valgkomiteen senest fjorten dager før landsmøtet. Men gjerne før! Det gir valgkomiteen mulighet til å vurdere kandidatene før de gir sin innstilling til landsmøtet.

Fra Landsmøte 2017. Foto: Tom Riis.


Antall stemmer

Hver enkelt medlemsskole og -barnehage har et visst antall utsendinger med tale-, forslags- og stemmerett basert på betalt kontingent. Dette, og selve landsmøtet, kan du lese om i Montessori Norges vedtekter:

Alle valgte utsendinger til landsmøtet har tale-, forslags- og stemmerett. Stemmerett knyttes til betalt kontingent innen 14 dager før landsmøtets start.

  • Hver skole har 1 fast utsending til landsmøtet for de første 50 elevene og deretter 1 for hver påbegynte 100 elever utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av skolestyret.
  • Hver barnehage har 1 fast utsending for de første 50 barnehageplassene og deretter en ny utsending for hver påbegynte 100 plasser utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av barnehagens styre.
  • I tillegg kan hver skole- eller barnehageeier, som er i drift, delta med 1 utsending.
  • Montessori Norges styremedlemmer er valgte delegater til landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett, og representerer dermed ikke den skolen eller barnehagen de til daglig måtte være knyttet til.

Én person/utsending kan bruke alle barnehagens eller skolens stemmer.
Man kan i tillegg melde på observatører som deltar på landsmøtet, men ikke har stemmerett.

Medlemsskoler og barnehager som ikke har mulighet til å delta selv, kan velge å gi en annen medlemsskole/barnehage sine stemmer ved fullmakt. Les mer om dette i vedtektene.

Priser

Full pakke med overnatting fre-søn: 5000 kr (enkeltrom)/4700 kr (dobbeltrom)/4500 kr (trippelrom). Alle priser er per deltaker.
Inkluderer overnatting på Scandic Stiklestad (eller nærliggende hotell hvis fullt) fra fredag til søndag. Tre retters-middag fredag kveld (drikke kjøpes separat), frokost lørdag og søndag, landsmøte, lunsj og møtebevertning lørdag, festgilde i langhuset lørdag kveld med buffet, drikke til maten og underholdning, og omvisning søndag formiddag.

Kun landsmøte lørdag inkludert lunsj: 1100 kroner per pers

Kun festgilde i langhuset lørdag kveld, inkludert buffet, drikke til maten og underholdning: 1600 kroner per pers

Påmeldingsfrist: 10. mars. Påmeldingen er nå stengt. Send en epost til post@montessorinorge.no dersom du har spørsmål om deltakelse.
Påmelding er bindende, og vi kan dessverre ikke gi refusjoner. Dersom du blir forhindret fra å delta, er det mulig å sende en annen i ditt sted.