Landsmøte på historisk grunn

Lørdag 22. april var medlemsskoler og -barnehager samlet til Montessori Norges landsmøte på Stiklestad.

Lørdag 22. april var medlemsskoler og -barnehager samlet til Montessori Norges landsmøte på Stiklestad.

Montessorinettverket i Trøndelag var vertskap, og det ble en begivenhetsrik helg, med skole- og barnehagebesøk, vikinggilde i langhuset og omvisning på det historiske området.

Det var på forhånd ikke sendt inn noen saker som medlemmene ønsket behandlet av landsmøtet. Blant sakene som landsmøtet tok stilling til, var kontingent og hvilke saker Montessori Norge skal prioritere i sin handlingsplan de neste to årene, i tillegg til valg av styre.

Roe Lauvås jr., assisterende rektor på daVinci Montessoriskole i Bergen, ble valgt som nytt styremedlem. Det ble også valgt tre nye varaer: Tidligere styremedlem Stéphanie Chaigneau, rektor på Bærum Montessoriskole, Ingebjørg Monstad, montessoripedagog på Hosanger Montessoriskule, og Lene Iversen, montessoripedagog på daVinci Montessoriskole.

Du kan se hvem som sitter i styret i Montessori Norge fra 2023 til 2025 her.