Norsk Montessoriforbund ønsker alle montessoriskoler og -barnehager velkommen til årets lederkonferanse 31.10-1.11 på Oslo kongressenter ved Youngstorget i Oslo.

Vi håper programmet i år vil gi inspirasjon og nyttig kunnskap. Nytt av året er at konferansen samler både skoleledere og barnehageledere over to dager, og at vi alle møtes til middag mandag kveld.

Program

Mandag 31. oktober

8.30 – 9.00: Registrering, kaffe og te

9.00 – 9.30: Informasjon fra Norsk Montessoriforbund

9.30 – 10.45: Geir Lippestad: Verdibasert kommunikasjon

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.30: Kathy Minardi: Leading a Montessori School with a ‘Whole School’ Understanding
This presentation will explore the understanding of a Montessori environment as an organic systemic model and how to use Montessori principles congruently in our work in administration in every way, including with staff in coaching & evaluating, and with parents.

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.30: Kerstin Signert: Hvordan snakke om montessoripedagogikk

15.30: Avslutning

19.00: Middag på Oslo Kongressenter, buffet «Nordiske smaker».

Tirsdag 1. november

8.30 – 8.45: Kaffe og te

8.45 – 9.45: Utdanningsdirektoratet – temaer for skole og barnehage

9.45 – 10.00: Pause

10.00 – 11.00: Kathy Minardi: Workshop Meetings and Gatherings as Prepared Environment: Creating Meetings that Matter
This workshop takes the same Montessori principles discussed in yesterday’s presentation and applies them to how to plan, prepare and implement meetings by design in ways that suit the particular meeting’s purpose, and also how to build trust and understanding among those who attend. We will do some examples and practice them together.

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.30: Rebecca Pelton: MACTE (Montessori Accreditation Council for Teacher Education)
Om internasjonale krav til kvalitet i utdanningen av montessoripedagoger.

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 15.00: Anne Oline Haugen: Skole- og barnehagejuss
Bl.a. taushetsplikt, spesialpedagogikk, saksgang ved enkeltvedtak og melding til barnevernet.

15.00: Oppsummering og avslutning

Pris konferansepakke: 2 500 kroner.
Dette inkluderer begge konferansedager med lunsj og kaffe/te + middag mandag kveld. Drikke til maten mandag kveld + hotell dekkes selv.

Pris én dag (mandag eller tirsdag): 1 300 kroner.
Dette inkluderer konferanse den aktuelle dagen + lunsj og kaffe/te.
Ønsker man middag mandag kveld i tillegg må denne da betales separat (ca. 600 kroner).

Send påmelding til post@montessorinorge.no med navn og rolle (f.eks. «rektor») på de påmeldte.
Påmeldingsfristen er 20.september. Påmelding er bindende.