Ledig stilling som rektor og lærere ved Vanna Montessoriskole

Ledig stilling som rektor og lærere ved Vanna Montessoriskole fra august 2019.

Vannareid ligger på Vannøya i Karlsøy kommune i Nord- Troms. Stedet kommer inn under Nord-Troms fordelene som innbefatter nedskriving av studielån, skattefordeler og rimeligere strøm.

Skolen ligger ca. to timers reise fra Tromsø, med bil og ferje. Den ligger nært både fjell og fjære med gode muligheter for uteaktiviteter.

Bygda er ei fiskeribygd.

Barnehagen ligger vegg i vegg med skolen.

Bygda har mange turstier og muligheter for aktiviteter som jakt og fiske. Her finnes også flere aktive lag og foreninger som husflidslag og aktiviteter i gymsalen for barn og voksne.

Vanna Montessoriskole er en privat grunnskole som er grunnlagt på Maria Montessori sine pedagogiske ideer og metoder. Skolen ble etablert i 2016 og er fra høsten av en tredelt skole med 25 elever på 1.-10.trinn. Skolen har nyoppussede klasserom og kjøkken.

Ledige stillinger for lærere:

Vi har ledige stillinger som lærere med ønskelige kvalifikasjoner innen matematikk, engelsk, musikk og spes.ped. Det er en fordel med montessori-utdanning.

Skolen har tariffavtale, og lærerne er medlemmer av SPK.

Søkere må vedlegge politiattest ved tiltredelse.

Ledig stilling som rektor:

Rektorstillinga er på 100%, 50% brukes til rektoroppgaver og 50% til undervisning.

Viktige oppgaver til rektor:

  • Daglig leder for ca. 7 ansatte i forskjellige stillingsstørrelser.
  • Oppfølging av ansatte i lærerjobben og ved sykemelding.
  • Utviklingsarbeid.
  • Arbeid av administrativ grad.
  • Økonomiansvar.
  • Tett samarbeid med styret.

For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med rektor May-Nina Solberg tlf 90684863. Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til rektor@vannamo.no.

Postadresse: Skoleveien 26, 9136 Vannareid

Søknadsfrist 1. mars 2019