Ledig vikariat som lærer på Lisleherad Montessoriskole

Ledig vikariat som lærer på Lisleherad Montessoriskole, 100 % fra 1. januar 2019 og inntil ett år.

Vi søker deg som er initiativrik, som ser det enkelte barn og dets ressurser, som brenner for å skape en skole for fremtiden og som har evne til å arbeide i team.

Lønn etter gjeldende regulativ. Statens Pensjonskasse.

Du finner informasjon om oss på nettsiden Lisleherad Montessoriskole – et unikt mestringsmiljø for barna, www.lisleheradmontessori.no og Facebook.

Du kan også kontakte rektor på tlf. 97698676 for mer informasjon og/eller avtale en omvisning på skolen før du sender søknad og CV.

Søknad med CV sendes innen onsdag 1. november til :
Lisleherad Montessoriskole, Bjarne Hansensvei 22, 3680 Notodden eller på e-post til post@lisleheradmontessori.no