Ledig vikariat ved Åse Montessoriskole

Åse montessoriskole ligger i Andøy kommune, Vesterålen. Skolen er en fådelt skole, 1.-7.trinn og har inneværende skoleår 49 elever.

Ledig stilling

Ved Åse montessoriskole har vi ledig vikariat som lærer, 100%, for skoleåret 2018-19.

Vi ønsker søkere som har:

  • undervisningskompetanse for barneskole.
  • montessoriutdanning
  • god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner.
  • løsningsorientert, fleksibel, positiv

Lønn i hht til tariff.

Søknad sendes til: rektor@aasemontessori.no

For ytterligere opplysninger, kontakt
Åse Montessoriskole tlf. 90579210

Søknadsfrist: 4.april 2018.