Ledig vikariat ved Nord-Dønna Montessoriskole

Ledig stilling som montessoripedagog i 80% fra september 2018

Nord-Dønna Montessoriskole er en privat grunnskole som ligger på Stavseng i Dønna kommune, og som er grunnlagt på Maria Montessori pedagogiske ideer og metoder.  Skolen ble etablert i 2010 og har i dag 25 elever fordelt på 1.–7. trinn. 

Vi har et ledig vikariat som montessoripedagog i 80 % stilling med fri hver onsdag fra medio september og ut skoleåret 2018/2019. Med mulighet for tiltredelse ved skolestart.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker er at du har montessoripedagogikk, allmennlærerutdanning og erfaring med praktiske metoder.

Må være tilpasningsdyktig, samarbeidsvillig og engasjert i arbeidet.

Lønn- og arbeidsvilkår avtales. Det må framlegges attester, CV og andre relevante dokumentasjoner.

For nærmere opplysninger, ta kontakt daglig leder/ rektor Renate Lorentzen, tlf: 75055162.

Skriftlig søknad og CV sendes pr mail til post@ndmskole.no
Adresse: Stavsengveien 192, 8820  Dønna

Søknadsfrist 14. juni 2018