Ledige 2 X 100 % vikariater i kombinerte stillinger i skoleåret 2022 – 23

Arbeidsgiver: Berg Montessoriskole (friskole)
Plassering: Bergfjordsveien 1819, 9385 Skaland
Stillingstittel: Undervisningsstilling
Søknadsfrist 30.06.2022
Ansettelsesform: Vikariat
Beskrivelse: 2 X 100 % vikariater i skoleåret 2022 – 23.
Det er behov for undervisning i flere fag på alle trinn, men spesielt behov for
matematikk på ungdomstrinnet.
Vi søker deg som:
• er en strukturert og tydelig klasseleder
• har god kommunikasjons- og formidlingsevne, muntlig og skriftlig
• evner å se den enkelte elevs behov og tilpasse undervisningen etter det
• har evne til å bygge relasjoner til den enkelte eleven og til
undervisningsgruppene
• er trygg i voksenrollen
• trives i et hektisk arbeidsfellesskap
• motiveres til samarbeid med andre kollegaer
Vi tilbyr:
• et utviklende arbeidsmiljø
• et nettverk av gode og dyktige kollegaer
• lønn etter gjeldede avtaleverk
• standard tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
Arbeidsoppgaver:
Planlegging, undervisning og vurdering på alle trinn.
Deltagelse på utviklingsarbeid og andre møter relatert til drift, hendelser knytta
til elever, foreldre, samarbeidspartnere og lignende.
Kvalifikasjoner:
ønskelig med formell pedagogisk utdanning og Montessoriutdanning
gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse
ønskelig med undervisningskompetanse i flere fag som grunnskolen tilbyr
kan bruke informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
Side 2 av 2
Egenskaper:
gode samarbeidsevner
er inkluderende og utviklingsorientert
et positivt elevsyn
Søknad:
Berg Montessoriskole ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i
samfunnet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende privatskolelover, reglementer og
tariffavtaler. Opplæringsloven fremlegges før tiltredelse.
Søknadene sendes til rektor via e-post: post@bergmontessoriskole.no
Vi ser fram til å motta søknaden din.
Om arbeidstedet:
Skolen ligger sentralt på Skaland omgitt av spektakulære fjell og idyllisk
øygard. Her er det butikk, idrettslag, treningsstudio, pub, kafé og
samfunnshus/kino i umiddelbar nærhet.
Naturen ligger tett på oss her på Senja. Er du glad i å bruke eller utforske denne
fantastiske ressursen, er dette en unik mulighet. Ta deg gjerne en tur på
YouTube og søk på Senja.

Skolen har 8 ansatte som er opptatt av elevens beste. Vi utdanner oss mot en
sterk Montessoriprofil. Det vil si blant annet at vi jobber for å tilrettelegge sånn
at elevene skal kunne utvikle sin selvstendighet.
I skoleåret 2022 – 23 regner vi med 30 elever fra 1. til 10 klasse. Skolen er delt i
3 grupper: småtrinnet (1. – 4.klasse), mellomtrinnet (5. – 7.klasse) og
ungdomstrinnet (8. – 10.klasse).
Er du også nysgjerrig på Montessori-pedagogikken er du hjertelig velkommen
til oss.
https://montessorinorge.no/om-montessori/montessoripedagogikk