Ledige lærerstillinger ved Oslo Montessoriskole

Oslo Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessoris prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og mestringsglede hos elevene. Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Vi søker etter montessoripedagoger / allmennlærere til våre aldersblandede grupper i barneskolen, for skoleåret 2019/20. Stillingene vil være årsvikariat med gode muligheter for forlengelse. Ansettelse fra 1. august, med oppstart 12. august.

Søkeren får jobbe i veletablerte lærerteam med andre kontaktlærere, faglærere og spesialpedagoger.

Søkere med montessoriutdanning eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt. Du må ha vilje og evne til et tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse

  • allmennlærerutdanning
  • montessoriutdanning eller vilje til videreutdanning
  • annen pedagogisk utdannelse
  • norsk språk flytende muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • selvstendighet og samarbeidsevne
  • solid profesjonalitet
  • god allmennkunnskap

Søknadsfrist: 10.03. 2019

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Ellen Steina
Tittel: rektor
Telefon: 22136250
E-post: ellen.oms@montessori.no

Søknad sendes til:
ellen.oms@montessori.no