Ledige stillinger på Heltberg barne- og ungdomsskole

Vi er engasjerte og målrettede!

Vil du bygge Norges mest spennende skole sammen med oss?

Vi er godt i gang med 2. skoleår på Heltberg barne- og ungdomsskole, hvor det i år går ca. 75 elever. Vi opplever stor tilsøkning for skoleåret 2018/2019, og vil høsten 2018 øke til ca. 90 elever. Derfor søker vi etter flere dyktig montessoriutdannede pedagoger, som har lyst til å være med å bygge og videreutvikle vår skole. Den vi søker er montessorilærer, gjerne i tillegg til formell undervisningskompetanse på grunnskolenivå. Søkere med annen lærerutdanning kan også være aktuelle, men for å få fast ansettelse hos oss må man være villig til å ta videreutdanning innen montessoripedagogikk.

De vi ønsker å ansette er:

  • glødende opptatt av barns læring, samt deres utvikling til å bli søkende, tilpasningsdyktige og medskapende unge mennesker.
  • opptatt av å skape en arena for utforskning og læring.
  • trygg på sin egen rolle som rollemodell, lærer og veileder.
  • faglig dyktig og søkende i sin egen læring.

Vi tilbyr deg:

  • mulighet til å være med på å bygge og videreutvikle skolen vår.
  • mulighet til å ta etterutdanning i montessoripedagogikk
  • spennende utviklingsmuligheter og nyskapende arbeid.
  • dyktige og støttende kollegaer, samt en tydelig leder.
  • konkurransedyktige økonomiske betingelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Hilde Dramdal, på mobil 48204848.

Om arbeidsgiveren
Heltberg Barne- og ungdomsskole startet opp i Drammen høsten 2016.

Skolen drives etter Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper, og baserer sin pedagogiske plattform på Læreplan for Montessoriskolen. Denne læreplanen ivaretar i sin helhet Kunnskapsløftet.
Målet vårt er å skape en inkluderende, utforskende og medskapende skole som sikrer elevene våre en spennende og utviklende skolehverdag. Vi tror dette bidrar til at våre elever får mulighet til å tilegne seg kunnskap og videreutvikle sine evner til den enkeltes fulle potensiale – innenfor rammer som stimulerer til at de blir helstøpte, omsorgsfulle og kunnskapsrike unge medmennesker.

Søknadsfrist: snarest.

 

Heltberg barne og ungdomsskole
Tordenskiolds gate 63
3044 Drammen

Telefon: 48204848

hilde.dramdal@akademiet.no