Oslo Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessoris prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og mestringsglede hos elevene.

Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Vi søker etter flere nye tilskudd til vår flotte lærerstab. Til skoleåret 2023-24 trenger vi lærere både i barne- og ungdomsskolen. Vi ansetter helst i 100 % stilling, men vi er åpne for deltidsstillinger når kandidaten er den rette. Vi har mulighet for både årsvikariater og fast ansettelse, når ansettelsesvilkårene oppfylles.

Vi søker deg som er fleksibel, vennlig men bestemt og god på relasjoner og klasseledelse. Du har god faglig tyngde, og du må ha vilje og evne til tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i ulike læringssituasjoner. Du må helst ha godkjent offentlig lærerutdanning, samt montessoriutdanning for den aktuelle aldersgruppen, men personlig egnethet og relevant erfaring vil også bli vektlagt.

Til ungdomstrinnet søker vi etter en lærer med kompetanse i fortrinnsvis norsk og engelsk.

Til barnetrinnet søker vi etter en montessoripedagog med kompetanse innen begynneropplæring, samt en grunnskolelærer med enten montessoriutdanning og / eller offentlig lærerutdanning 1-7 eller 5-10.

Søkerne får jobbe i veletablerte lærerteam med andre kontaktlærere, faglærere og spesialpedagoger. Søkere med montessoriutdanning eller interesse for og ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt.

Søknad sendes til rektor Ellen Steina på mail til ellen.steina@montessori.nosnarest.