Øvergård Montessoriskole er en privat grunnskole som er grunnlagt på Maria Montessoris pedagogiske ideer og metoder.  Skolen ble etablert i 2001 og har i dag 46 elever fordelt på 1.-10. trinn.  Totalt er det 15 tilsatte inneværende skoleår.  Skolen holder til på Tamokmoen i Øverbygd i Målselv kommune.

For skoleåret 2020/2021 har vi ledig stilling som:

REKTOR  i midlertidig stilling med mulighet for fast tilsetting under forutsetning av personlig egnethet og montessoripedagogisk utdanning.

Søknadsfrist:  20. april 2020

MONTESSORIPEDAGOG med mulighet for fast tilsetting.  Vi ønsker oss en godkjent lærer med montessoripedagogisk utdanning.

Søknadsfrist:  10. april 2020

 

Felles for begge stillinger:  Lønn- og arbeidsvilkår avtales nærmere.  Politiattest må framlegges.

Nærmere opplysninger kan rettes til rektor Rickard Svensson på telefon 77832122 eller 94289710.
Du kan også se på www.overgaardmontessoriskole.no for å få en litt nærmere presentasjon av skolen.

Skriftlig søknad og CV sendes pr mail til post@montessoriskole.no