Ledige stillinger ved Dalsgrenda Montessoriskole

Vi søker nye kollegaer fra høsten 2018.

Rektor / daglig leder 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver:
• ansvar for skolens daglige drift.
• utvikling av skolen som bedrift.
• rutiner og internsystem.
• pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid.
• personalansvar for alle ansatte ved skolen.
• økonomiansvar og rapportering til skolens styre.

Kvalifikasjonskrav:
• erfaring og/eller utdanning i skoleledelse evt relevant erfaring som bedriftsleder.
• behersker IKT som administrativt verktøy.
• gjerne erfaring fra Montessoripedagogikk, men ikke et krav.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og vi ønsker deg som:
• gjerne har erfaring fra å drive bedrift og bygge opp systemer og rutiner som trengs.
• har et positivt elevsyn.
• er en tydelig leder med gjennomføringsevne.
• har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
• har interesse for- og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid.
• er fleksibel og selvstendig.

Allmennlærer
Montessoripedagog / Spesialpedagog 100 % fast stilling

Kompetanse innen montessoripedagogikk eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt.
Du må ha vilje og evne til et tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Gjelder begge stillingene:

Vi kan tilby:
• spennende arbeidsoppgaver.
• lønns- og arbeidsvilkår som i den offentlige skolen.
• bedriftshelsetjeneste.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.
Vitnemål sendes som vedlegg til søknaden, attester fremvises ved intervju eller når søker tilbys og takker ja til stilling.
Krav om gyldig politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse.

Søknad og CV evt spørsmål sendes via epost:
hei@dalsgrendamontessori.no

Ved spørsmål ang stillingen kan styreleder Tone Gurendal kontaktes på mob. 911 44 531.

Søknadsfrist: 1. august 2018.