Leverte 32.530 underskrifter til kunnskapsministeren

Tirsdag 24. oktober leverte friskoleorganisasjonene 32.530 underskrifter mot regjeringens foreslåtte endring i tilskudd til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Underskriftskampanjen ble startet på initiativ fra Steinerskolenes foreldreforbund, og Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Kristne friskolers forbund og Abelia har jobbet tett sammen for å stoppe endringen, som vil gå særlig hardt utover de kombinerte barne- og ungdomsskolene.

NRK dekket overrekkelsen, du kan se innslaget fra Kveldsnytt her: https://tv.nrk.no/se?v=NNFA23102423&t=440s

Foto: NRK Nyheter

Det er fortsatt mulig å signere i underskriftskampanjen: Gi din støtte til alle Norges friskoler!

Montessoriskoler er friskoler, nylig omdøpt til «privatskoler med rett til statsstøtte» av regjeringen. Vi er små, ideelle, strengt regulert og tjener ikke penger på skoledrift – alt tilskudd skal komme elevene til gode. I utgangspunktet skal en friskole få 85% av midlene en offentlig skole ville fått per elev, og står fritt til å ta inntil de resterende 15% som foreldrebetaling. I praksis får friskolene likevel mindre: I en offentlig skole telles ikke utgifter til for eksempel bygg og vedlikehold med i regnestykket siden det er i et annet kommunalt regnskap, mens dette er utgifter friskolene må dekke selv.

Regjeringens forslag til ny modell skal kutte tilskuddet med over en halv milliard kroner innen fem år, og tar ikke høyde for at det er dyrere å drive en kombinert barne- og ungdomsskole enn en skole med kun barne- eller ungdomstrinn. Konsekvensen blir at kombinerte skoler er nødt til å legge ned ungdomstrinnet.

Les også: Vårt høringsinnspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité

Regjeringens forslag til endret tilskuddsmodell er nå sendt ut på høring fra Kunnskapsdepartementet, med frist 15. januar. Montessori Norge er høringsinstans, og vil fortsette å jobbe tett med de andre friskoleorganisasjonene for å stoppe forslaget.