Montessori Norge på Arendalsuka

Mens lærere kommer tilbake til skolen og gjør seg klare til å ta imot elevene, har det blitt tradisjon at politikere, journalister, organisasjoner og næringslivet møtes i Arendal i midten av august.

Montessori Norge har tidligere deltatt på Arendalsuka som representant for friskoleorganisasjonene i Partnerskap mot mobbing, og der var vi til stede også i år: Styremedlem Roe Lauvås jr. deltok i paneldebatt om hvordan ungdomshjernen virker i et digitalt klasserom.

I tillegg arrangerte vi i år for første gang debatt i samarbeid med Kristne Friskolers Forbund (KFF), Steinerskoleforbundet og Norske Fag- og Friskolers Landsforbund.

Temaet var «Lokale folkevalgtes innflytelse over friskoler». Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i privatskoleloven som vil gi lokalpolitikere mer makt over friskolene. I første omgang for nye søknader og utvidelser ved eksisterende skoler, men de har varslet at de også vil se på lovendringer som gir lokale folkevalgte innflytelse over størrelsen på friskoler som allerede er i drift. Betyr det i praksis at vi går fra en nasjonal til en lokal privatskolelov?

Blant debattantene var stortingsrepresentanter Øystein Mathisen (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Maren Grøthe (Sp) og Margret Hagerup (H), i tillegg til daglig leder i Montessori Norge Nina Johansen og Bernard Daub, rektor på Oslo by steinerskole.

Selve gjennomføringen var det Marianne Tveraaen fra Montessori Norge og Sidsel Høland Olaussen fra KFF som sto for.

– Det var et vellykket arrangement, og spesielt med tanke på at det er første gang vi er på Arendalsuka og gjør dette sammen, forteller Marianne.

– Vi inviterte hele Utdannings- og forskningskomiteen til å delta i panelet, og de fleste kom. Tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet ledet debatten. Hun har et særlig engasjement for friskolene, og stilte opp gratis for oss.

Med 1700 arrangementer og 200 stands gjennom fem dager, er det mange om beinet på Arendalsuka. Den setter også dagsorden utenfor sørlandsbyens grenser: Mediene er fulle av kronikker, debatter og valgkamp.

– Totalt sett er det ikke mange norske elever som går på en friskole, og vi må være ærlige på at det er en begrenset andel av befolkningen som er spesielt opptatt av friskolers rammevilkår. Desto viktigere er det at vi bruker de mulighetene vi har til å vise oss frem og få politikere som jobber med utdanningsfeltet i tale! Vi er jo ikke urimelige, vi vil bare ha forutsigbarhet og likeverdige driftsvilkår, sier Marianne.

Hun er fornøyd med å ha fått to kronikker på trykk, i Vårt Land og Romerikes blad. Oppmøtet på debatten var også godt, med over seksti personer i salen til tross for at skoleskipet Gann, der debatten fant sted, lå et lite stykke fra sentrum.

– Vi planlegger allerede et liknende arrangement neste år. Vi tar med oss de gode erfaringene fra i år, og har ideer om hva vi vil gjøre annerledes. Vi vet at tidspunktet er vanskelig for mange av skolene, så neste år skal vi også sørge for streaming. En annen ting vi vurderer er å ha en stand. Det vil være en fin mulighet til å spre mer informasjon om både montessoripedagogikken og den politiske virkeligheten til friskolene. Ikke minst har jeg en drøm om å løfte fram barnehagene våre, og hvor viktig det er å ha montessoribarnehager i tilknytning til montessoriskolene. Jeg tenker at Arendalsuka kan være en fin plattform for det!