Montessori Norge på Arendalsuka

Politisk debatt om mulige endringer i privatskoleloven, eller debatt om ungdomshjernen i et digitalt klasserom? Du får begge deler under Arendalsuka.

Hvordan virker ungdomshjernen i et digitalt klasserom?
Alle ungdommer har et behov for tilhørighet. Men hvordan fungerer egentlig ungdomshjernen i et digitalt klasserom? Marte Roa Syvertsen er lede med doktorgrad i nevrologi, og har skrevet bok om ungdomshjernen og hvordan forstå det å være ungdom. Hun innleder med sin forskning, og deltar etterpå i en samtale om hvordan dette kan brukes for å inkludere ungdom og hindre utenforskap.

Andre deltakere er stortingspolitiker Øystein Mathisen (Ap), FUG-leder Marius Chramer, daglig leder i Agenda rådgivning Tone Foss Aspevoll, og ikke minst; Roe Lauvås jr., assisterende rektor på daVinci Montessoriskole og styremedlem i Montessori Norge.

Partnerskap mot mobbing, et nasjonalt partnerskap der Montessori Norge representerer Friskolenes Kontaktforum, er arrangør.

Når og hvor: Onsdag 16. august kl. 16.00-17.00 på Clarion Hotel Tyholmen, Ruffen

Politisk debatt: Lokale folkevalgtes innflytelse over friskoler
Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i privatskoleloven som vil gi lokalpolitikere mer makt over friskolene. I første omgang for nye søknader og utvidelser ved eksisterende skoler, men de har varslet at de også vil se på lovendringer som gir lokale folkevalgte innflytelse over størrelsen på friskoler som allerede er i drift.

Er vi på vei fra en nasjonal til en lokal privatskolelov? Montessori Norge, Steinerskoleforbundet, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund inviterer til debatt på skoleskipet Gann i Arendal, torsdag 17. august kl. 17.00-18.00.

Politikere og skoleledere vil debattere hvilke konsekvenser dette kan få for frittstående skoler.

Kristin Clemet leder debatten, og panelet består blant annet av stortingsrepresentanter Øystein Mathisen (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Maren Grøthe (Sp) og Margret Hagerup (H).

Når og hvor: Torsdag 17. august kl. 17.00-18.00 på skoleskipet Gann.