Montessoripedagogikken som en bærekraftig og grønn utdanning blir lagt merke til, og Montessori Norge skal delta på FNs klimakonferanse (COP28)! Dette er en stor anerkjennelse av både læreplanen vår og det norske montessorimiljøet.

Bakgrunnen er at det som en del av COP28 arrangeres en «Greening Education Pavilion», som avholdes i Dubai fra 30. november til 12. desember, der de for første gang har invitert representanter fra utdanningssektoren til å bidra med innlegg. Målet er at «The Greening Education Pavilion will bring together government officials, policymakers, experts, students, educators, schools, universities, and public and private entities. They will discuss, learn, and share knowledge on climate education, guided by the Greening Education Partnership Framework.»

AMI (det internasjonale montessoriforbundet) er medlemsorganisasjon i det som kalles Greening Education Partnership, som igjen er en del av UNESCO.

AMI kontaktet oss for noen få uker siden og ønsket å invitere oss med for å sende inn et forslag til en økt. Vår økt ble valgt ut blant veldig mange innsendte forslag – og vi ble dermed invitert til å holde et innlegg på konferansen.

Vårt foredrag på konferansen heter «Montessori Climate Education in Practice – Norway and Kenya perspectives», og Norge og Kenya som affiliated societies av AMI skal presentere ulike perspektiver rundt temaet «Greening Curriculum».

Les mer på AMIs nettside: https://montessori-ami.org/news/greening-education-partnership