I samarbeid med vertskapet Helgådal Montessori og nettverket Montessori Trøndelag har styret besluttet at Montessori Norges landsmøte i 2021 vil arrangeres digitalt.

Dato for landsmøtet i 2021 blir fredag 23. april.

Montessori Norges landsmøte arrangeres hvert andre år, og medlemsskoler og -barnehager rundt om i landet har vært vertskap for arrangementet. For 2021 var Helgådal Montessori og Montessori Trøndelag arrangører, og vi så virkelig fram til å kunne samles på Stiklestad og besøke flere av de flotte skolene og barnehagene i Trøndelag.

Samtidig ser vi at det er svært usikkert hva slags situasjon vi befinner oss i i april og i månedene før, der arrangørene skal planlegge med store restriksjoner, og skolene og barnehagene skal avgjøre om de synes det er forsvarlig å reise. Et digitalt landsmøte vil sikre at alle medlemsskoler og -barnehager vet at de kan delta trygt og få sin stemme hørt.

Vi vil nå jobbe med å finne gode digitale løsninger. Vi takker Helgådal Montessori og Montessori Trøndelag for godt samarbeid, og gleder oss stort til å kunne samles på Stiklestad ved en senere anledning.