Montessori Norge inviterer til fagdag med fokus på FNs bærekraftsmål. Fagdagen retter seg mot ungdomsskoleelever fra montessoriskoler og ansatte i alle montessoriskoler.

Vi ønsker at fagdagen skal være en møteplass der elever og lærere fra montessorimiljøet kan lære mer, utveksle erfaringer og ta med konkrete ideer og inspirasjon hjem til sin skole. Det overordnede målet for fagdagen er bærekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå målene.

Målet er å arrangere flere slike fagdager der montessoriungdomsskoler bytter på å være vertskap.

På den første fagdagen er det Drøbak Montessori ungdomsskole som inviterer, og denne dagen fremheves bærekraftsmålene 13: stoppe klimaendringene, 14: liv under vann, og 15: liv på land.

 

 

 

 

Fagdagen vil ha foredrag om ulike problemstillinger/temaer og lærerike workshops.

Det er en fordel om det kommer minst to elever fra samme skole, slik at de kan dele opplevelsen og ta det med tilbake til skolen i fellesskap. Ungdommer må komme i følge med minst én voksen. Alle ansatte ved montessoriskoler og elever på ungdomstrinnet er velkomne til å delta.

Vi ønsker at slike felles fagdager gir elevene en mulighet til å bli kjent på tvers av skolene, og setter derfor av tid til utveksling, skolebesøk og sosialt samvær.

Fagdagen er gratis, men alle må selv dekke reise og eventuelt opphold. For elevene jobber vi med en løsning der de kan bo gratis hos vertsfamilier eller på skolen.

Programmet er ikke helt ferdig, men sett av datoen: 25. april!

Noen smakebiter:

  • Spennende og aktuelle foredrag med Kikki Kleiven fra Klimastiftelsen, og økofilosof og forfatter Martin Lee Mueller med flere.
  • Lærerike workshops med utgangspunkt i bærekraftsmålene, som «drama som aktivisme» med Martin Lee Mueller og bruk av animasjon med Bente Aasheim.

Fullt program med flere foredragsholdere og workshops annonseres snart, i tillegg til mer praktisk informasjon og påmelding.