Montessoriskolen i Stavanger søker allmennlærer/montessoripedagog

Montessoriskolen i Stavanger utvider elevgruppen, og har økt lærerbehov! Montessoriskolen har fra 1. august 2018 ledig 100% allmennlærerstilling. Det søkes fortrinnsvis etter en pedagog med fagkombinasjoner innenfor norsk, realfagene og montessoripedagogikk.

Montessoriskolen i Stavanger startet opp august 2016 og flyttet nylig inn til nye og moderne lokaler på Forus. Vi har i dag 22 elever fordelt på 1.-6. trinn og blir 40 elever fordelt på 1.-7. trinn skoleåret 2018-19. Skolens største ressurs er en aktiv, støttende og engasjert foreldregruppe og lokale samarbeidspartnere.

Vi tilbyr:

 • Ansettelse fra 1. august 2018
 • Gode lønnsvilkår og muligheter for personlig utvikling
 • Engasjerte kolleger
 • En aktiv foreldregruppe som bidrar til skolens utvikling på best mulig måte.
 • Samarbeid i team om elevenes læring og utvikling
 • Spennende og varierende skolehverdag

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i klasse/grupper, oppfølging av enkeltelever, samarbeid med foresatte og ansatte, samt deltakelse i skolens utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når våre mål
 • Du kan se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg
 • Positivt elevsyn.
 • En tydelig voksen.
 • God klasseleder og relasjonsbygger.
 • God samarbeidspartner som kan finne fleksible løsninger.
 • Selvstendig, reflektert og ansvarsfull

Krav til kompetanse:

 • Utdanning: Allmenne fag, andre, barneskoleutdanning
 • Praksis: Allmennlærer (grunnskolen)

Arbeidssted: Stavanger (Rogaland)
Type stilling: Fast stilling, Heltid
Søknaden merkes Søknad 2018

Søknad sendes:

Salim Øndes
45777717
soknad@stams.no