Montessoriskolen i Stavanger søker rektor i 100 % stilling

Montessoriskolen i Stavanger søker rektor med det overordnede ansvaret for skolen. Stillingen trer i kraft 1. august 2018.

Vi søker etter en kandidat som har ledererfaring med gode relasjoner og god kommunikasjonsevne. Dersom du ikke har kjennskap til montessoripedagogikken, har vi intern veiledning for den rette søker.

Montessoriskolen i Stavanger startet opp i august 2016 og ligger sentralt på Forus i Stavanger. Vi har i dag 45 elever fordelt på 1.- 7. trinn og er i rask vekst. Skolen tilbyr aldersblandede grupper og er opptatt av tilrettelegging for den enkelte elev. Våre elever får en praktisk og konkret tilnærming til læring gjennom bruk av montessorimateriell i et tilrettelagt læringsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for det pedagogiske tilbudet ved skolen
 • Personalansvar
 • Ansvarlig for skolens økonomi og effektiv utnyttelse av ressursene
 • Motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet arbeid for å oppnå gode elevresultater og godt læringsmiljø
 • Sikre et inkluderende miljø hvor alle elever og medarbeidere opplever mestring og respekt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole / universitetsnivå
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring fra lederstilling i grunnskolen

Personlige egenskaper:

 • Se den enkelte elevs behov
 • Jobbe selvstendig og i team
 • Evne til samarbeid og planarbeid
 • Ha gode formidlingsevner
 • Inneha kreativitet og godt humør
 • Gode relasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kolleger i et lite og utviklingspreget arbeidsmiljø.
 • En aktiv foreldregruppe som bidrar til skolens utvikling på best mulig måte.
 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold
 • Ansettelse fra 1. august 2018
 • Samarbeid i team om elevenes læring og utvikling
 • Spennende og varierende skolehverdag

Søknad og CV sendes til: zg@stams.no