Ledig 100 % vikariat som spesialpedagog i barneskolen skoleåret 2020/2021 med oppstart 10. august 2020 med mulighet for forlenget engasjement.

Vi mener at alle barn fortjener et godt og trygt skolemiljø der de møter engasjerte voksne som motiverer dem til å utvikle sitt fulle potensiale. Montessoriskolen Lyse tilbyr et slikt skolemiljø!

Vår skole følger den anerkjente, internasjonale, pedagogiske retningen utformet av Dr. Maria Montessori. Dette er det størst voksende alternative til den offentlige skolen i Norge, og det er fra 1990 til i dag etablert over 80 montessoriskoler spredt over hele landet.

Vi ser etter deg som har:

 • godkjent lærerutdanning for grunnskole med særskilt kompetanse innenfor spesialpedagogikk.
 • montessoriutdanning eller ønske om å skaffe montessoriutdanning. Arbeidserfaring fra en montessoriskole er fordelaktig.
 • gode mellommenneskelige ferdigheter og holdninger,
 • god digital kompetanse
 • meget gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Vi ser etter deg som er:

 • en god team-medarbeider
 • opptatt av å legge til rette for gode lærings- og oppvekstsvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.
 • opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid
 • ambisiøs på egne og elevenes vegne
 • god på å etablere og opprettholde relasjoner
 • en god formidler
 • raus, fleksibel og har godt humør
 • innovativ og villig til å lære mer/nytt
 • systematisk, målrettet og løsningsorientert

Som spesialpedagog fungerer du ofte som en støtte for læreren og veileder for assistenter. Spesialpedagogen skal kartlegge elevens vansker, og så tilpasse aktivitet eller undervisning, arbeids- og opplæringsplaner og bruk av hjelpemidler for eleven. Opplæringsplanen følges opp i samarbeid med læreren.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvis du er den vi søker etter, kan vi tilby:

 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • en arbeidsplass utenom det vanlige
 • faglig oppfølging og individuell veiledning
 • lønn basert på utdanning og ansiennitet etter gjeldende regler og avtaler
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • et godt skole-hjem samarbeid
 • et utviklingsorientert læringsmiljø som har ambisjoner om å markere seg i samfunnet

Arbeidssted: Montessoriskolen Lyse i Oslo
Type stilling: dagtid, 100 %
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 16.06.2020
Lønn: lønn basert på utdanning og ansiennitet etter gjeldende regler og avtaler

Montessoriskolen Lyse
Hoffsjef Løvenskioldsvei 31C
0382 Oslo
Telefon: 23 25 40 50
Epost: kontor@monlyse.org
Nettside: www.monlyse.no