Montessoriskolen Morgan startet opp august 2013. Høsten 2014 flyttet vi inn i nyrenoverte skolelokaler. Vi trenger montessoripedagoger fra august 2021. Det kan også bli behov for spesialpedagog. Vi søker derfor DEG med din drivkraft og ditt engasjement. Du får et spennende og variert arbeid, i nært samarbeid med like inspirerte medarbeidere.

MS Morgan ligger på nordsida av Gratangen, helt sør i Troms. Skolens område grenser til sjøen, fjæra, skogen, fjellet og beiteland. Vi har friluftsutstyr som lavvo, eget naust og båt, og ellers uante muligheter. Foreldregruppa vi har i ryggen er sterk og samstemt, og velger du å komme hit vil du bli tatt godt imot. Lønnsbetingelsene er gode og vi er behjelpelige i forhold til å finne bosted. Det er montessoribarnehage med ledig kapasitet i samme bygg som skolen. Gratangen kommune er en kommune med ca 1100 innbyggere. Kommunen er langstrakt, og tilbyr god plass og alle muligheter for en variert fritid. Se kommunens interaktive brosjyre: https://www.visbrosjyre.no/gratangen_kommune/MailView/

Dersom du har spesielle ønsker/behov; ikke vær redd for å ta kontakt. Vi er innstilt på å strekke oss langt for å imøtekomme disse.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Hanne Bjerkmo, tlf.: 468 60 995, e-post: hanne@msmorgan.no

Søknad sendes til: MS postmottak@msmorgan.no.

Attester ettersendes ved forespørsel fra oss, eller skannes og legges ved søknad. Krav om politiattest er gjeldende.

Søknadsfrist 10. juni 2021.