Narvik Montessoriskole søker montessoripedagog

Narvik Montessoriskole søker Montessori pedagog fra 01.08.2018

Om skolen:
Narvik Montessoriskole ligger i bydelen Fagernes, 4 km sør for bysentrum. Skolen ble etablert i 2013, og er fremdeles under utvikling. Skolen vil for skoleåret 2018-2019 ha om lag 90 elever fra 1. til 7. klasse. Se www.narvikmontessori.no

Nødvendige kvalifikasjoner for søkere:

  • Lærerutdanning med tilleggsutdanning Montessoripedagogikk.
  • Gjerne praktisk-estetisk tilleggsutdanning.
  • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Narvik Montessoriskole kan tilby:

  • Konkurransedyktige betingelser.
  • Et inkluderende kollegium, flotte elever og engasjerte foreldre. Ingen like dager.
  • En skole som vil satse på kompetanseheving av alle ansatte.

Alle kvalifiserte søkere innkalles til intervju. Attester, vitnemål og referanser må leveres i forkant av intervjuet.

Søknadsfrist 1. mai 2018.

Søknad med CV sendes narvikmontessori@gmail.com , eller

Narvik Montessoriskole
Beisfjordv. 39,
8514 NARVIK

Spørsmål kan rettes til Nils Nerdal (90188975) eller Janne Ørntuvik (99252111)