Styreleder Jon Terje Bjørke, daglig leder Nina Johansen i NMF og adm.dir i PBL, Arild Olsen.
Styreleder Jon Terje Bjørke, daglig leder Nina Johansen i NMF og adm.dir i PBL, Arild Olsen.

Norsk Montessoriforbund (NMF) har inngått en avtale med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om kollektivt medlemskap.

Det vil si at alle montessoribarnehager som er medlem hos PBL, vil ses på som et kollektivt medlem, og få beregnet kontingenten ut fra det. Dette gjelder kun montessoribarnehager som også er medlem av NMF. I praksis vil det bety lavere kontingent i PBL for våre barnehager som allerede er medlem eller ønsker å bli medlem hos PBL. Barnehagene vil automatisk få lavere kontingent fra og med 2017.

Lavere kontingent til PBL kan påvirke stemmetallet barnehagen har på PBLs landsmøte. Derfor har hver enkelt barnehage som er medlem i NMF rett til å reservere seg mot kollektivt medlemskap.

Avtalen gir også NMF og barnehager som er medlem hos NMF og PBL tilgang til juridisk rådgivning, rådgivning om tilskudd, mediehåndtering og bistand ved krisesituasjoner. Barnehagene vil også få rabatt på PBL-produktene PBL Mentor, PBL BarnehageWEB og rabatt på lovpålagt bedriftshelsetjeneste gjennom PBL Bedriftshelsetjeneste AS. I tillegg får barnehagene mulighet til å kjøpe tjenester i PBL Regnskap AS og medlemspris på kurs og konferanser i regi av PBL.

Barnehager som er medlem av NMF, men ikke PBL, vil også få mulighet til å kjøpe produkter og tjenester til medlemspriser.

Norsk Montessoriforbund ønsker at det skal startes langt flere montessoribarnehager i Norge enn det gjøres i dag. Med sin kompetanse er PBL en svært viktig støttespiller i dette arbeidet, både for å hjelpe dem som ønsker å starte en montessoribarnehage, og for å bedre rammevilkårene for montessoribarnehager som er i drift.