Utdanningsdirektoratet har lagt ut et forslag til endringer i forskrift til friskolelov på høring. Norsk Montessoriforbund vil besvare høringen innen fristen 20. mai, og jobber parallelt med å se på muligheter for flere utdanningsløp med studiepoeng for å bli montessoripedagog i Norge.

Du kan lese forslagene fra Utdanningsdirektoratet her.

De foreslåtte endringene vil påvirke montessorimiljøet i stor grad. NMF jobber nå med å forsøke å få en oversikt over muligheter vi har, og hva vi kan gjøre for å bidra til at det finnes godkjente tilbud om montessoriutdanning i Norge som imøteser etterspørselen.

Status nå er at vi venter på å gjennomføre noen møter, og vi er i dialog med ulike involverte parter.

Vi har avtalt møte med Nokut for å se på ulike godkjenninger og muligheter når det gjelder montessoriutdanning fra utlandet, og vi har satt et møte med Utdanningsdirektoratet for å diskutere mer rundt dette. Vi jobber for at de montessoriutdanningene som er internasjonalt anerkjente (f eks. AMI og AMS) også skal anerkjennes og formelt godkjennes som spesialkompetanse i Norge. NMF skal ha møte med AMI under «AMI Annual General Meeting and Montessori Forum 2016» helgen 15.-17. april.

Vi er i dialog med Waterpark Montessori, og vil ha et møte med de før høringen skal besvares. Waterpark jobber for å få den godkjenningen de trenger for å fortsette å utdanne montessoripedagoger i Norge, og vi vet at de er i dialog med flere instanser for å få en rask avklaring rundt dette. NMF bistår med det vi kan for å hjelpe de i prosessen. Ta kontakt direkte med Waterpark hvis dere har spesifikke spørsmål om deres utdanning.

Ikke tilbakevirkende kraft

Fra Utdanningsdirektoratet har vi fått bekreftet at endringene ikke vil ha tilbakevirkende kraft. Et hovedargument for oss vil uansett gjelde tidsperspektivet de har gitt oss. Vi mener at dette er en prosess, og at det vil ta noe mer tid før man kan møte de nye kravene fullt ut. Tilbudet om montessoriutdanning er heller ikke helt slik Udir beskriver i høringen, og dette vil vi påpeke og utdype i vårt høringssvar.

Parallelt med vårt høringssvar jobber vi for å se på muligheter for å opprette flere tilbud om videreutdanning i montessoripedagogikk tilknyttet en høgskole eller et universitet i Norge. Vi har avtalt møte med Carla og Madlena fra videreutdanningen ved HSN i Vestfold, og vi er i dialog med noen høgskoler. Vi vil også forsøke å komme i kontakt med personer som kan være interessert i (og har kompetanse til) å undervise ved en slik videreutdanning.

Det er litt usikre, men også spennende, tider fremover når det gjelder temaet montessoriutdanning. Vi har dessverre ingen konklusjon eller avklaring å komme med på dette tidspunktet, men vi vil forsøke å informere dere så godt vi kan underveis i prosessen.

Til slutt vil vi oppfordre alle montessoriskoler til å komme med sine innspill i saken, enten ved å besvare høringen direkte – eller ved å sende tilbakemelding til oss, som vi tar med oss når vi lager vårt høringssvar.