Styret har besluttet å utsette Nordic Montessori Conference til 6-8. mai 2022

Denne konferansen arrangeres vanligvis hvert andre år, og samler deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den skulle vært arrangert i Bergen i september 2020. Den ble utsatt til september 2021, men siden det fortsatt er en del usikkerhet om reising, gjennomføring av store arrangementer med mer, blir det vanskelig å planlegge i god nok tid – spesielt for alle dere som vi ønsker skal ha mulighet til å delta.

Vi planlegger fortsatt å holde konferansen i Bergen med så mye som mulig av opprinnelige planer, og legger ut mer informasjon om program etc. etter hvert.