Montessoripedagog søkes!
Norlights Montessoriskole Drammen søker etter en dedikert lærer som brenner for Montessoripedagogikk. Vi har ledig Montessoripedagog stilling i 100% stilling ved vårt yngste og aldersblandede miljø med elever fra 1.-3. trinn (Ekorn). Her jobber du med totalt 30 elever i team med andre pedagoger og medarbeidere i et romslig og innbydende klassemiljø. Vi søker deg som vil bidra med å videreutvikle et unikt og inspirerende læringsmiljø, sammen med erfarne montessoripedagoger og medarbeidere.

KVALIFIKASJONER OG UTDANNING
Grunnskolelærerutdanning 1.-7., eller tilsvarende.
Godkjent videreutdanning innen montessoripedagogikk (AMI Elementary 6-9 år / 9-12 år – relevant utdanning fra USN, Waterpark Montessori International eller Duhovka Institut.)

Kun lærere med montessoriutdanning oppfordres til å søke.
Lærer med videreutdanning i norskfaget er ønskelig.

PERSONLIGE EGENSKAPER
– Engasjert og positiv, med respekt for andre og forståelse for barnets behov.
– Løsningsorientert og fleksibel
– Selvstendig samtidig som du kan samarbeide i team
– Motivert og opptatt av å hjelpe hver enkelt elev til å realisere sitt fulle potensiale
– Evne til å bygge gode relasjoner, både med barn og voksne
– Kan samarbeide med ulike aktører, innenfor og utenfor skolen
– Bidrar bevisst til et positivt og støttende arbeidsmiljø
– Kunnskap om tilpasset opplæring og øye for den enkelte elevs individuelle behov.

VI TILBYR
– Lønn og pensjon i henhold til gjeldende avtaleverk.
– Muligheten for videreutdanning innen montessoripedagogikk og seminarer eller annet relevant for din faglige utvikling.
– Et godt og inkluderende arbeidsmiljø på en liten og oversiktlig barneskole.
– Fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og montessoripedagogikk som felles pedagogiske plattform i et tverrfaglig miljø.
– Personlig egnethet vektlegges. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov om privatskoler, opplæringsloven og forskrifter til disse. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden.

SØKNAD OG CV SENDES PR E-POST TIL:

info@drmskole.no

Spørsmål om stillingen og informasjon om skolen rettes til rektor Emrah Durak, telefon: 47 48 58 72

Søknadsfrist: Snarest