Norlights Montessoriskole Drammen ser etter en engasjert, positiv, kreativ og ansvarsbevisst pedagog med 60 studiepoeng i norskfaget til en deltidsstilling. Minimum 50%.

Norlights Montessoriskole Drammen er en ung og moderne grunnskole fra 1.-10.klasse som den første med montessoripedagogikk i Drammen. Skolen er et helhetlig tilbud sammen med Norlights Montessoribarnehage Drammen. Vi har per i dag 72 elever og 17 ansatte fordelt på 3 miljø.

Vi er en liten, men fullverdig grunnskole som jobber etter Maria Montessoris pedagogikk. Med hjernen, hjertet og hendene jobber barna og ungdommen iherdig for sin egen utdanning og utvikling hver dag, og vi er så heldig å få lov til å vise de veien.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg for barn i alderen 9 – 15 år, hovedsakelig i norsk.
 • Jobbe i team
 • Jobbe tverrfaglig
 • Jobbe etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Knytte positive relasjoner til alle elever
 • Delta på foreldremøter og foreldrekvelder
 • Bidra til kontaktlæres utviklingssamtaler
 • Være en positiv rollemodell for alle barn på skolen
 • Samarbeide med kontaktlærer, og øvrige ansatte på skolen
 • Gjennomføre inspeksjoner

Erfaring og utdanning:

 • Godkjent pedagogutdanning, 5.-10. trinn
 • Erfaring fra undervisning for barn i skolealder
 • Erfaring fra undervisning i Montessoriskoler vektlegges
 • Foretrukket utdanning i Montessoripedagogikk

Vi tilbyr:

 • Fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Lokal arbeidsavtale
 • Engasjert arbeidsmiljø med muligheter for å påvirke egen arbeidshverdag
 • Minimum 50 % stilling, mulig noe større prosentandel.

Send søknad til: ingunn@drmskole.no

Kontaktperson:
Ingunn Kacar
Fungerende rektor
Telefon: 32991015

Hjemmeside: https://www.dms.noredu.no