Norlights Montessoriskole Stavanger søker pedagog

Norlights Montessoriskole Stavanger søker pedagog i 100 % stilling. Stillingen trer i kraft 01.08.2019.

Norlights Montessoriskole Stavanger startet opp i august 2016 og ligger sentralt på Forus i Stavanger. Vi har i dag 40 elever fordelt på 1.-7. trinn og er i rask vekst.

Skolen tilbyr aldersblandede grupper og er opptatt av tilrettelegging for den enkelte elev. Våre elever får en praktisk og konkret tilnærming til læring gjennom bruk av montessorimateriell i et tilrettelagt læringsmiljø.

Vi søker etter en Montessoripedagog med pedagogisk erfaring og god kommunikasjonsevne, som vil være en aktiv pådriver for å skape et helhetlig og inkluderende miljø for skolens elever.

Arbeidsoppgaver:

 • Lærer på privat grunnskole
 • Gjennomføre undervisning i tråd med montessoripedagogikkens prinsipper
 • Drive relasjonsorientert klasseledelse
 • Gjennomføre jevnlig elevsamtaler i tråd med skolens planer

Kvalifikasjoner:

 • Montessoripedagogutdanning, 60 studiepoeng eller mulighet for å bygge på allerede startet eller gjennomført Montessoriutdanning
 • Godkjent undervisningskompetanse
 • Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere
 • Undervisningserfaring fra grunnskole og helst Montessoriskole

Utdanningsnivå:

 • Høgskole/Universitet

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlingsevner
 • Relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • God til å gi jevnlige tilbakemeldinger og motivere elevene
 • Strukturert, systematisk og utholdende
 • Målrettet og ambisiøs
 • Liker utfordringer og tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kontakt: Send din søknad og CV til: rektor@stams.no
Søknadsfrist: 30.06.19