Søndag 24. mars vedtok landsmøtet at Norsk Montessoriforbund endrer navn til Montessori Norge. Samtidig ble det sittende styret gjenvalgt for to eller fire år.

Det var styret som hadde lagt fram forslag til navneendringen, og daglig leder Nina Johansen er enig i at Montessori Norge er et godt navnevalg for organisasjonen.

– Vi opplevde at noen forvekslet oss med en arbeidsgiverorganisasjon, andre med en fagforening for arbeidstakere. Montessori Norge passer godt med målet vårt: Vi skal arbeide for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår. Montessori Norge skal bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk, og vi skal arbeide med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og -barnehager, sier hun. De tre trekantene i den nye logoen symboliserer dette tredelte målet.

I løpet av de neste ukene vil navneendringen bli satt ut i livet, med blant annet oppdatering av nettsider og logo.

Styret fortsetter

Bak fra venstre: Stéphanie Chaigneau, Mette Oprann og Helle Sagstuen. Foran fra venstre: Christian Talén, Jennifer Varnabnov, Ingrid Stange og Hilde Beate Tørnby. Bildet ble tatt etter landsmøtet i 2017. Foto: Tom Riis.

Alle i det sittende styret ønsket gjenvalg, og dette var også innstillingen fra valgkomiteen. I vedtektene ble det besluttet å endre valgperioden til fire år, og for å sikre kontinuitet ble halve styret valgt for fire år, og den andre halvparten for to år.

Styret for perioden 2019-2021 består av styreleder Ingrid Stange (to år), nestleder Jennifer Varbanov (fire år), styremedlemmer Christian Talén (to år), Hilde Beate Tørnby (to år), Helle Sagstuen (fire år), Stéphanie Chaigneau (fire år) og Mette Oprann (to år). I tillegg ble varamedlemmer Siri Holst Larsen, Ellen Jacoby Steina og Berit Skogli valgt for to år.

Valgkomiteen fram til neste landsmøte i 2021 er Eva Bækkel, Gina M. Faraas og Mette Hegge.

Du kan lese de nye vedtektene her, og se handlingsplanen som ble vedtatt for 2019-2021 her.

Over 600 montessorifolk samlet

Før landsmøtet arrangerte Montessori Norge et todagerskurs i Inclusive Education med Silvia Dubovoy, der over 100 deltakere fikk ta del i hennes ekspertise på spesialpedagogikk i et montessorimiljø. Lørdag 23. mars var over 550 deltakere samlet til nasjonal kongress, men foredragsholdere som blant annet David Christian, Carla Foster, Mark Powell og Steve Hughes.

Kongressen var rettet mot alle ansatte i montessoriskoler og -barnehager og andre interesserte, og viste tydelig hvor stort det norske montessorimiljøet har blitt! Montessori Norge ønsker å takke alle deltakere, som bidro til å gjøre dette til en inspirerende helg og feiring av et fantastisk miljø.