Det er et økende behov for montessoriutdanning av høy kvalitet, både internasjonalt og i Norge. Ettersom «Montessori» ikke er et varemerke (et internasjonalt problem), kan både skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner fritt benytte navnet. Dette innebærer at de fleste land setter strenge krav til akkreditering av utdanningsprogram, og kvalitetssikring av montessoriutdanning.

Norsk Montessoriforbund (NMF) har også et sterkt fokus på kvalitetssikring og akkreditering. Det er viktig at de som utdanner seg til montessoripedagog i Norge får en utdanning som er av internasjonalt godkjent standard, og som gjør de godt i stand til å jobbe som montessorilærer.

Alle norske montessoriskoler bruker «Læreplan for Montessoriskolen» utgitt av NMF. Nye montessoriskoler må søke NMF om tillatelse til å bruke denne læreplanen før de får sin godkjenning av Udir.

Styret i NMF har derfor vedtatt følgende (gjelder fra 1.juni 2017):
Tillatelse til å bruke Læreplanen for Montessoriskolen blir kun gitt til nye skoler som kan dokumentere at minst 50% av undervisningspersonalet har montessoriutdanningen sin fra MACTE-godkjente utdanningsinstitusjoner, AMI-utdanning eller 60 stp formell videreutdanning i montessoripedagogikk.

Waterpark Montessori International tilbyr montessoriutdanning i Norge. De har søkt om MACTE-godkjenning, og NMF gir Waterpark to års utsettelse fra vedtaket over, slik at de har tid til å få MACTE-godkjenningen på plass. Har de ikke oppnådd MACTE-godkjenning innen høsten 2019, vil NMF ikke lenger anerkjenne og godkjenne utdanning fra Waterpark. Spørsmål om utdanningen til Waterpark og deres prosess med MACTE-akkreditering kan rettes direkte til Waterpark.

Dette vil ikke få tilbakevirkende kraft for skoler som er i drift, eller for allerede utdannede lærere.