Fredag 23. april ble det avholdt landsmøte i Montessori Norge, og et nytt styre og en handlingsplan for den neste toårsperioden ble vedtatt.

Montessori Norge har landsmøte hvert andre år. Vanligvis er dette et møte der én eller flere av medlemsbarnehagene og -skolene er vertskap, men på grunn av pandemien ble møtet avholdt digitalt i år.

Landsmøte vedtok å beholde kontingenten for skoler og barnehager på dagens nivå, og den innstilte handlingsplanen ble vedtatt med en liten endring.

Valg av styre
Ifølge vedtektene velges styremedlemmene for fire år, og for å sikre kontinuitet er det halvparten av styret som er på valg på et landsmøte. I år var styreleder Ingrid Stange og styremedlemmer Mette Oprann og Hilde Beate Tørnby på valg, og ønsket å fortsette i fire nye år. Styremedlem Christian Talén ønsket ikke gjenvalg, og valgkomiteen hadde innstilt første vara Siri Holst Larsen til styret. I tillegg var Håvard Torbergsen, Patrick Magnussen og Ellen Steina innstilt til henholdsvis første, andre og tredje varamedlem i styret, og to kandidater som ikke var innstilt ønsket også styreplass: Guillaume Lecrecq og Susanne Bjørkmo.

Etter gjennomført valg er dette styret i Montessori Norge fram til neste landsmøte i 2023:

Styreleder Ingrid Stange

Nestleder Jennifer Varbanov
Styremedlem Helle Sagstuen
Styremedlem Stephanie Chaigneau
Styremedlem Mette Oprann
Styremedlem Patrick Magnussen
Styremedlem Hilde Beate Tørnby

1. vara Håvard Torbergsen
2. vara Siri Holst Larsen
3. vara Ellen Steina

Valgkomité
Etter mange års arbeid i valgkomiteen for Montessori Norge, ønsket Eva Bækkel å tre ut av komiteen. Styret la fram sin innstilling til ny valgkomité: Mette Hegge og Gina-Marina Thoresen Faraas ønsket å fortsette, og Thomas Hals som nytt medlem. Innstillingen ble vedtatt ved akklamasjon. Valgkomiteen velger selv leder for arbeidet.

Montessori Norge ønsker å takke alle medlemsbarnehager og -skoler som deltok på landsmøtet, og alle som har stilt seg til disposisjon og ønsket å ta på seg verv i forbundet. Vi takker for engasjementet!