Administrasjonen har ansvaret for daglig drift av Montessori Norge, og består av fire ansatte:

Daglig leder Nina Johansen, kommunikasjonsansvarlig/redaktør Eirin Eikås, rådgiver Marianne Tveraaen og kontorsekretær/nettbutikkansvarlig Sarah van der Laan.

Kontakt oss