Handlingsplan for toårsperioden 2017-2019

Landsmøtet har vedtatt en handlingsplan som forbundsstyret skal gjennomføre i perioden 2017-2019.

Vedtatt av landsmøtet 1. april 2017.

HANDLINGSPLAN 2017-2019

 

Overordnet: Etablere strategi og handlingsplan for «Montessori 2030».

Organisasjonsbygging:

 • Arbeide med økonomi, annonsesalg og fond/ legatstøtte.
 • Gjennomføre lederkonferanse hvert år i november.
 • Bistå søkerskoler og personer som ønsker å starte montessoribarnehage.
 • Forbundet skal i løpet av perioden arbeide for å knytte til seg juridisk ekspertise for å kunne bistå skoler og barnehager med juridiske dilemma i den daglige drift.
 • Holde medlemmer oppdaterte på NMFs arbeid.

Samfunnskontakt:

 • Delta aktivt i Friskolenes Kontaktforum.
 • Besvare relevante offentlige høringer.
 • Holde kontakt med politikere i Kunnskapsdepartementet og på Stortinget.
 • Arbeide for å bedre rammevilkårene for private barnehager og friskoler.
 • Aktivt samarbeide med internasjonale montessorimiljøer.
 • Jobbe for at myndighetene skal se sammenhengen mellom barnehage og skole i montessoripedagogikken.
 • Arbeide for å utrede muligheten for etablering av kommunale montessoribarnehager og -skoler.

Markedsføring:

 • Utgi Montessori magasin 4 ganger per år.
 • Tilrettelegge for medieoppslag og være tilgjengelig for pressen.
 • Bidra til å gjøre bedre kjent for allmennheten hva montessori handler om ved å tilby konkrete markedsføringspakker.

Kvalitetsutvikling:

 • Sikre at “Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår” er oppdatert til enhver tid.
 • Arbeide aktivt for opprettelse av nye montessoribarnehager og montessoribarnehagegrupper.
 • Tilby relevante kurs til montessoribarnehagene og -skolene i Norge.
 • Aktivt arbeide for at det opprettes flere muligheter for å ta formell videreutdanning i montessoripedagogikk i Norge, både for de som jobber i skoler og barnehager.
 • Arbeide for at det innføres krav til montessorikompetanse i montessoribarnehagene, og at det finnes offentlig støtte til slik utdanning.