Sekretariat

Sekretariatets viktigste oppgave er å iverksette alle vedtak fattet av Norsk Montessoriforbunds landsmøte og styre.

Sekretariatet har ansvaret for alle sider ved Norsk Montessoriforbunds interne og eksterne informasjonsflyt, herunder utgivelsen av forbundets medlemsblad, Montessori magasin, 4 ganger per år. Sekretariatet planlegger og gjennomfører landsmøter, styremøter, lederkonferanser og kurs.

Sekretariatet drifter NMF som organisasjon, og er også ansvarlig for å skrive høringsuttalelser til offentlige myndigheter.

Kontakt oss