Eivind Windly Monsen, Eirin Eikås og Nina Johansen. Foto: Tomas Moss

Sekretariatet har ansvaret for daglig drift av Montessori Norge, og består av tre ansatte:

Kontorsekretær Eivind Windly Monsen, kommunikasjonsansvarlig/redaktør Eirin Eikås, og daglig leder Nina Johansen.

Kontakt oss