Sekretariatet har ansvaret for daglig drift av Montessori Norge, og består av to ansatte: Daglig leder Nina Johansen (til høyre) og kontorsekretær Eirin Eikås.

Kontakt oss