Styret

Styret i Norsk Montessoriforbund (NMF) blir valgt på landsmøtet, som avholdes hvert andre år. Det nåværende styret ble valgt i 2017, og sitter fram til neste landsmøte våren 2019.

Du kan lese Norsk Montessoriforbunds mandat og oppgaver her.

Styreleder:
Ingrid Stange (Akershus)

Nestleder:
Jennifer Varbanov (Hedmark)

Christian Grantham Talén (Oslo)
Helle Sagstuen (Oppland)
Hilde Beate Tørnby (Vestfold)
Mette Oprann (Telemark)
Stephanie Chaigneau (Akershus)

Varamedlemmer
1. vara: Siri Holst (Hordaland)
2. vara: Ellen Jacoby Steina (Oslo)
3. vara: Berit Skogli (Troms)

Valgkomité
Eva Bækkel (Hedmark)
Edith Krohn Marleau (Møre og Romsdal)
Gina Marina Thoresen Faraas (Hedmark)

Valgkomiteen arbeider for å finne gode kandidater, og legger frem sin innstilling til nytt forbundsstyre til landsmøtet i 2019. Forslag til nye styre- og varamedlemmer kan sendes på e-post til Eva Bækkel (eva@bambini.no) fortløpende gjennom perioden.