Styret i Montessori Norge ble valgt på landsmøtet 24. mars 2019 for to eller fire år.

Styreleder:
Ingrid Stange (Akershus) – valgt for to år.

Nestleder:
Jennifer Varbanov (Hedmark) – valgt for fire år.

Christian Grantham Talén (Oslo) – valgt for to år.
Helle Sagstuen (Oppland) – valgt for fire år.
Hilde Beate Tørnby (Vestfold) – valgt for to år.
Mette Oprann (Telemark) – valgt for to år.
Stéphanie Chaigneau (Akershus) – valgt for fire år.

Varamedlemmer (alle valgt for to år)
1. vara: Siri Holst Larsen (Hordaland)
2. vara: Ellen Jacoby Steina (Oslo)
3. vara: Berit Skogli (Troms)

Valgkomité
Eva Bækkel (Hedmark)
Mette Hegge (Oslo)
Gina Marina Thoresen Faraas (Hedmark)

Valgkomiteen arbeider for å finne gode kandidater, og legger frem sin innstilling til nytt styre til landsmøtet i 2021. Forslag til nye styre- og varamedlemmer kan sendes på e-post til Eva Bækkel (eva@bambini.no) fortløpende gjennom perioden.