Opdøl Montessoriskole er en 1-10 skole og har høsten 2021 ca.110 elever, fordelt på 1.- 10. trinn Skolen har et engasjert kollegium og en aktiv foreldregruppe. Skolen ligger midt i Lofoten ca. 5 km fra Leknes sentrum. Enheten har tilgang til et godt opparbeidet uteområde med landbruksdrift. Siden oppstart 2014 har OMS vokst til å blitt Nord-Norges største montessoriskole og den 9. største i landet. På grunn av økning i elevtallet, har vi behov for flere pedagoger.

Opdøl Montessoriskole har:

– et kunstnerisk utsmykket skolebygg, sentralt ca.5 km nord fra Leknes
– ansatte med solid utdannelse og lang erfaring
– drikke og frukt ordning for elever og ansatte
– et godt opparbeidet uteareal med landbruksdrift og utebaser
– godkjent som helsefremmende skole

Vi søker nye medarbeidere fra 1. august 2021:

– 2 x 100 % Pedagog/spes. ped. ungdomstrinn
– 100 % Pedagog/spes. ped. ungdomstrinn
– 50 % pedagog/ ungdomstrinn.  (mulighet for økt stilling %)
– 100 % pedagog barnetrinn

Enheten ønsker allmennlærere som:

  • har montessoripedagogikk eller interesse for pedagogikken
  • har erfaring fra barne/ungdomsskole og gjerne fagkompetanse i engelsk, kroppsøving og musikk
  • har utdanning og/eller erfaring med spesialundervisning
  • ønsker å inspirere elevene til utforskning og læring
  • har «Vi-følelse» og ønsker å være med på å videreutvikle skolen

Enheten kan tilby:

  • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • lønn etter tariff
  • mulighet til å ta montessoriutdanning
  • dyktige og erfarne kollegaer
  • Muligheten til å bo og arbeide i Lofoten

Søknad med CV sendes oss pr. epost eller brev innen 5. mars 2021.

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved intervju. Enheten kaller inn søkere fortløpende til jobbintervju. Prøvetid 6 måneder.

Kontaktpersoner: Kai Haug/rektor/91711693
Epost: kaha@opdol.com
Opdøl Montessoriskole AS
Leknesveien 413, 8370 Leknes

For mer informasjon se hjemmeside – www.opdol.com

Montessoripedagogikk – www.montessorinorge.no