Opdøl Montessoriskole søker tre montessoripedagoger/pedagoger

Opdøl Montessoriskole startet opp i 2014 og høsten 2019  har vi ca.110 elever, fordelt på 1 .- 10. klasse og 23 ansatte. Skolen ligger landlig og sentrumsnært, midt i Lofoten. I dag er vi Nord-Norges største montessoriskole og den 9. største i landet. På grunn av økning i elevtallet har vi behov for flere pedagoger.

Opdøl Montessoriskole har:

 • et kunstnerisk utsmykket skolebygg, sentralt ca.5 km nord fra Leknes
 • ansatte med solid utdannelse og lang erfaring. 80 % av pedagogene har montessoriutdannelse eller er under utdanning.
 • frokost, lunsj og fruktordning for elever og ansatte.
 • et godt opparbeidet uteareal med landbruksdrift og utebaser.
 • godkjent som helsefremmende skole.

Vi søker 3 montessoripedagoger/pedagoger fra 1. august

 1. Pedagog i 4.-6. klasse. 100 %
 2. Pedagog i ungdomstrinnet   100 %
 3. Spes. Ped./pedagog i 7.-10. klasse   100 %

Enheten ønsker allmennlærere som:

 • har montessoripedagogikk eller interesse for pedagogikken
 • har erfaring fra barne/ungdomsskole og gjerne fagkompetanse i norsk, kunst og håndverk, kroppsøving, og musikk
 • har «Vi-følelse» og vil være med på å videreutvikle skolen
 • ønsker å inspirere elevene til utforskning og læring
 • har utdanning og erfaring med spesialundervisning

Enheten kan tilby:

 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • lønn etter tariff
 • mulighet til å ta montessoriutdanning
 • dyktige og erfarne kollegaer
 • er du montessoripedagog og ønsker å arbeide 1 eller 2 to år i «Vill og Vakker» Lofoten er det mulighet for det.

Søknad med CV sendes oss pr. mail eller brev innen 20. mars. 2019.

Politiattest ikke eldre en 3 mnd. må fremlegges ved intervju. Enheten kaller inn søkere fortløpende til jobbintervju. Prøvetid 6 måneder.

For mer informasjon se hjemmeside – www.minskole.no/opdol
Montessoripedagogikk – www.montessorinorge.no

Kontaktpersoner: Kai Haug/rektor/917 11 693

Opdøl Montessoriskole AS
Leknesveien 413, 8370 Leknes

Epost: opdol.montessori@gmail.com
Tlf: 976 40 684

ROM FOR ALLE – BLIKK FOR DEN ENKELTE