Oslo Montessoriskole er et pedagogisk faglig sterkt og entusiastisk alternativ bygget på Maria Montessoris prinsipper. Skolen har en veletablert og tilrettelagt pedagogisk plattform som utvikler selvstendighet og mestringsglede hos elevene.

Elevene undervises i aldersblandede grupper. Skolen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fornøyde elever og aktive foreldre.

Lærer i ungdomsskolen

 

Vi søker etter lærer / montessoripedagog til en av våre aldersblandede grupper i ungdomsskolen, for skoleåret 2021-22. Stillingen vil i utgangspunktet være et vikariat, men med gode muligheter for forlengelse.

Søkeren får jobbe i et veletablert lærerteam med andre kontaktlærere, faglærere og spesialpedagoger.

Vi søker fortrinnsvis etter lærere med kompetanse innenfor noen av disse fagområdene: norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving og RLE. Søkere med montessoriutdanning eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt.

Du må ha vilje og evne til tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

100% stilling
Lønn etter Oslo kommunes tariffer
Søknadsfrist 15. mai 2021

Søknad sendes til rektor Ellen Steina på ellen.steina@montessori.no

www.montessori.no