Fag- eller kontaktlærer ved Oslo Montessoriskole

Vi lyser ut flere årsvikariat på barne- og ungdomstrinnet kommende skoleår, med gode muligheter for forlengelse.

For ungdomstrinnet søker vi en eller flere pedagoger med kompetanse innen følgende fag: norsk, fransk og spansk.

For mellomtrinnet søker vi en pedagog med kompetanse og erfaring innenfor kunst og håndverk, i en ca 35% stilling.

Stillingene kan også kombineres, dersom søkeren har kompetanse innenfor flere felt.

Kompetanse innen montessoripedagogikk eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt. Du må ha vilje og evne til et tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Krav til kompetanse :

Godkjent lærerutdanning med kompetanse innenfor de relevante fagene.

Arbeidssted Oslo
Type stilling årsvikariat, dagtid, Heltid/Deltid
Antall stillinger 2 eller 3 (deltid)
Lønn Lønn etter avtaleverk for Oslo kommune

Søknadsfrist15.06.2018

Søknad sendes på e-post til admin.oms@montessori.no
Søknad merkes søknad lærer
Kontaktperson Ellen Jacoby Steina