Kontaktlærer i barneskolen

Vi søker etter en montessoripedagog / grunnskolelærer til en av våre aldersblandede grupper i barneskolen, for skoleåret 2021-22. Stillingen vil i utgangspunktet være et årsvikariat, men med gode muligheter for forlengelse. Oppstart 9. august 2021.

Søkeren får jobbe i et veletablert lærerteam med andre kontaktlærere og faglærere.

Søkere med montessoriutdanning eller ønske om videreutdanning innen montessoripedagogikk vil bli vektlagt. Det samme gjelder søkere som har kompetanse innenfor norsk og / eller matematikk/realfag som en del av sin lærerutdanning.

Du må ha vilje og evne til tett samarbeid med teamet og jobbe med elever i mange ulike læringssituasjoner.

Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 1. april 2021

Søknad sendes til ellen.steina@montessori.no

Kontaktperson: Ellen Steina (rektor) eller Vivian Torp (inspektør)