Østre Trysil Montessoriskole søker lærere

Da to av våre lærere er ute i permisjoner, søker vi etter dyktige medarbeidere:

Allmennlærer i 1 års vikariat
med mulighet for fast ansettelse

Allmennlærer i vikariat til 1. april
med mulighet for arbeid ut skoleåret 2019/2020

Tiltredelse med lønn etter avtale.

Du må være:
* Allmennlærer og nysgjerrig på Montessoripedagogikken
* En tydelig og selvstendig voksen
* Glad i å samarbeide
* Allsidig og like varierte arbeidsoppgaver

Vi kan tilby:
* En spennende arbeidsplass
* Et godt samarbeidsmiljø med stor åpenhet
* Mulighet for påvirkning av skolens videre vekst
* Tilrettelegging for personlig kompetanseutvikling

Søker må fremlegge gyldig politiattest ved tiltredelse

Søknadsfrist: snarest

Søknad med CV (eller eventuelle spørsmål) sendes pr. e-post til: yngve@otms.no