KFF-KSS er Kristne friskolers forbunds kvalitetsikringssystem, og oppfyller lovkravene til forsvarlig system for friskoler. For montessoriskolene er tilgang til systemet dekket av medlemskontingenten i Montessori Norge.

Kurset gir innføring i bruken av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS versjon 2. Vanligvis vil kursdeltakerne ha sin egen PC og være pålogget kontoen til egen skole. Starten på kurset er en gjennomgang av friskolelovens krav (§ 5-2) om at styret skal ha et forsvarlig system for å vurdere om lover og forskrifter følges. Deretter gis det en innføring i systemets 4 moduler: Skoledrift, Personvern, Lokale vurderinger og Nasjonale vurderinger. Deltakerne får opplæring i å gjennomføre kontroll, legge inn dokumentasjon, endre rutinebeskrivelser og grunnlagsdokumenter og skrive ut rapporter mm. Det blir vist hvordan man legger til nye brukere, lar systemet håndtere henvendelser og hvordan en bruker kan lage oppgavelister og gi oppgaver til andre brukere.

Kursholder er Helge Vatne fra KFF.

Onsdag 14. august 2019
Kl. 9.30 – 16.00
KS Agenda Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Pris: 1200 kroner inkludert lunsj.

Påmeldingsfrist: 15. juni
Det er bindende påmelding.