23. april avholder Montessori Norge landsmøte.

Montessori Norge har landsmøte hvert andre år. På landsmøtet bestemmer medlemsskolene og -barnehagene hva forbundet skal jobbe med de neste to årene, og det blir valgt styremedlemmer og valgkomité.

På grunn av koronapandemien blir dette landsmøtet arrangert digitalt fredag 23. april kl. 14.00-17.00.

Sakspapirer og informasjon om teknisk gjennomføring blir sendt på epost til alle påmeldte senest 14 dager før landsmøtet. Derfor er det viktig at vi får epost til hver enkelt deltaker.

Hver enkelt medlemsskole og -barnehage har et visst antall utsendinger med tale-, forslags- og stemmerett basert på betalt kontingent. Dette, og selve landsmøtet, kan du lese om i Montessori Norges vedtekter. Man kan i tillegg melde på observatører.

Oversikt over antall utsendinger per medlemsskole og -barnehage:
Antall utsendinger på Montessori Norges landsmøte 2021

Påmeldingsfrist: 23. mars.

Vil du melde på flere enn fire deltakere? Da kan du sende inn skjemaet flere ganger.