Lørdag 15. august 2020 blir det en egen læreplanworkshop for ansatte på ungdomstrinnet.

Workshopen arrangeres på Gardermoen, og går parallelt med læreplankurset for alle trinn. Deltakere som ønsker å få med seg begge kurs kan delta på læreplankurs på et annet sted/dato eller se læreplankurset digitalt. Se sted, dato og påmelding her.Se sted, dato og påmelding her.

Kursinnhold:
Ungdomsskoleansatte diskuterer og deler erfaringer og ideer, med utgangspunkt i montessorilæreplanen.

Workshopen vil ha fokus på tre områder:

  • Utarbeide/lage et eksempel på «et utforskende arbeid» (som man kan gjøre ved sin skole)
  • Utarbeide et rammeverk for en overordnet årsplan/treårsplan; med fokus på å se fag i sammenheng og helhet (en plan man kan jobbe videre med hjemme på den enkelte skole, ved å fylle på detaljer).
  • Vi ser spesielt på elementene og jobber med hvordan de kan utvikles/brukes konkret på den enkelte skole.

Hilde Tørnby, Liv Bjørkgård og Karl Bruun leder workshopen og holder innledende innlegg knyttet til revidert montessorilæreplan. De har alle høy kompetanse og lang erfaring fra montessori på ungdomsskolenivå, og har vært ressurspersoner i læreplangruppa. Nina Johansen fra Montessori Norge er også til stede på deler av ungdomsskoleworkshopen.

Påmeldingsfrist: 25. juni

Pris per deltaker: 500 kroner, inkludert lunsj og kaffe/te.

Nøyaktig sted og tidspunkt blir publisert kort tid etter påmeldingsfristen, og videreformidlet til alle påmeldte.